Busca el anuncio ...

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ORIGINAL

Anuncis 16/16

Convocatòria 1 plaça agent igualtat per estabilització procediment concurs-oposició Període: 27/09/2023 - 26/10/2023
Convocatòria 3 places educador/a infantil per estabilització procediment de concurs de mèrits Període: 26/09/2023 - 23/10/2023
Notes definitives i presentació de mèrits convocatòria 3 places educador infantil grup B per promoció interna Període: 23/09/2023 - 10/10/2023
Extracte acords Ple ordinari celebra el 20 de setembre de 2023 Període: 23/09/2023 - 23/10/2023
SG-P07-20230003 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 20/09/2023 - 20/10/2023
AJUDES DIRECTES A ENTITATS LOCALS EMERGENCIA HABITACIONAL. DECRET 79/2023 DE 26 DE MAIG Període: 19/09/2023 - 15/11/2023
AJUDES ACTIVAT I EMPREN AUTOOCUPACIÓ Període: 16/09/2023 - 02/12/2023
Convocatòria Ple ordinari a celebrar el 20 de setembre de 2023 (dimecres) Període: 16/09/2023 - 16/10/2023
Nomenament membres corporatius Junta Local de Seguretat Període: 12/08/2023 - 11/08/2024
XIX PREMI CIENTIFICOTÈCNIC Període: 30/06/2023 - 24/11/2023
Anunci Agència Tributaria periode cobrança en voluntaria IAE 2023, quotes nacionals i provincials Període: 27/06/2023 - 20/11/2023
Acord Ple: declaració festius locals any 2024 Període: 16/05/2023 - 01/01/2025
RESOLUCIÓN PLAN CORRESPONSABLES 2022 Període: 24/01/2023 - 31/12/2023
EXP. 01-22 Sorteig i Exposició candidats a Jurat bienni 2023-2024 Període: 30/12/2022 - 31/12/2024
Acord Ple declaració festius locals any 2023 Període: 28/05/2022 - 01/01/2024
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/05/2021

Comparexeinces 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Consells Sectorials 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Edictes 1/1

Anunci Agència Tributaria periode cobrança en voluntaria IAE 2023, quotes nacionals i provincials Període: 23/06/2023 - 20/11/2023

Ordenances 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Règim Econmico 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Urbanisme 2/2

PROYECTO REPARCELACION FORZOSA PRI COPAL Període: 26/04/2023 - 29/12/2023
16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 16 PGOU - AREA DEL RAVAL Període: 28/01/2022 - 25/12/2023
Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u