Què és la Seu electrònica

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Algemesí és l'espai virtual a la disposició dels ciutadans i ciutadanes per a accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Algemesí és el titular de la Seu electrònica.

La gestió i l'administració de la Seu electrònica corresponen a la Secretaria General. Les àrees i districtes de l'Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats que integren el seu sector públic són responsables, en l'àmbit de les seues competències, de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben en la Seu electrònica.

L'adreça de la Seu electrònica és: https://sede.algemesi.es/

Normativa

Ordenança reguladora de l'administració electrònica (ORAE) (accés anunci BOPB de 01-02-2019)

Certificat que assegura la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí té el nom "*.algemesi.es"