Informació sobre Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ
NIF: P4602900E
CONTACTE 962019000
Plaça Major, 3 46680 Algemesí - València
ajuntament@algemesi.net
FINALITAT Prestació de serveis públics, enviament d'informació
LEGITIMACIÓ El compliment d'una tasca en interés públic o l'exercici de poder públics (article 6.1,e del *RGPD) . Consentiment de les persones interessades, quan calga (article 6.1,a del *RGPD).
DESTINATARIS Les Administracions Públiques en l'exercici de les seues competències, quan siga necessari per a la gestió de la seua sol·licitud.
DRETS Les persones interessades podran sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les seues dades, així com exercitar altres drets o retirar si escau el consentiment atorgat a través de la pàgina web i/o la seu electrònica, en l'adreça *Plaça *Major, 3 46680 Algemesí - València o enviant un correu electrònic a dpd@algemesi.net
INFORMACIÓ ADDICIONAL Prestació de serveis públics, enviament d'informació

Informació detallada sobre protecció de dades

¿Qui és el Responsable del tractament?

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Durant quant temps conservarem les seues dades personals?

Es realitzaran transferències de dades a tercers països?

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades personals?

Tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment?

On podrà exercitar els seus drets?

Com pot realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control?

Quines són les mesures de seguretat?