Busca el anuncio ...

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ORIGINAL

Anuncis 12/12

ACTA CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ TAVALEM 2023 Període: 04/03/2024 - 20/03/2024
1 plaça psicòleg/pedagog per estabilització procedeiment concurs-oposició Període: 04/03/2024 - 15/03/2024
ACTA PETICIO DOCUMENTACIO ADMINISTRATIUS TAVALEM 2022 Període: 01/03/2024 - 06/03/2024
Convocatòria Ple Ordinari a celebrar el 29 de febrer de 2024 (dijous) Període: 27/02/2024 - 27/03/2024
Anunci convocatòria púbica selecció personal projecte T AVALEM (FOTAV/2022/8/46) Període: 27/02/2024 - 05/03/2024
Convocatòria per a la constitució borsa de treball de tècnics administració general Període: 14/02/2024 - 04/03/2024
Extracte acords Ple Ordinari celebrat el 31 de gener de 2024 (dimecres) Període: 02/02/2024 - 04/03/2024
RESOLUCIO PLA CORRESPONSABLES 2023. Període: 30/01/2024 - 31/12/2024
Nomenament membres corporatius Junta Local de Seguretat Període: 12/08/2023 - 11/08/2024
Acord Ple: declaració festius locals any 2024 Període: 16/05/2023 - 01/01/2025
EXP. 01-22 Sorteig i Exposició candidats a Jurat bienni 2023-2024 Període: 30/12/2022 - 31/12/2024
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/05/2021

Comparexeinces 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Consells Sectorials 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Edictes 1/1

EDICTE SOBRE COMPAREIXENÇA DEUTORS PROCEDIMENT CONSTRENYIMENT Període: 02/03/2024 - 17/03/2024

Ordenances 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Règim Econmico 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Urbanisme 2/2

PROPOSTA MODIF PUNTUAL NÚM. 18 PGOU: PROLONGACIÓ XARXA PRIMÀRIA (Passeig Bernat Guinovart) FINS EL RIU MAGRE Període: 09/02/2024 - 08/03/2024
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE ALGEMESI - PMUS - aprovació Període: 08/02/2024 - 02/04/2024
Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u