Tauler d'anuncis

Ajuntament d'Algemesi

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

TAULER D'ANUNCIS

Anuncis 25
CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ FORMADOR/A PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ET FORMEM Període: 26/05/2023 - 02/06/2023
APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES DE MILLORA DE FAÇANES EN ESTABLIMENTS EN POLÍGONS INDUSTRIALS Període: 26/05/2023 - 15/09/2023
APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA AJUDES DE MILLORA DE FAÇANES EN ESTABLIMENTS EN NUCLI URBÀ Període: 26/05/2023 - 15/09/2023
LLISTA PROVISIONAL BEQUES DE TRANSPORT CURS 2022/2023 Període: 26/05/2023 - 05/06/2023
FASE OPOSICIO cobertura interina una plaça de comissari art Període: 26/05/2023 - 01/06/2023
Convocatòria 1 plaça educador infantil per estabilitazació procediment concurs-oposició Període: 22/05/2023 - 05/06/2023
PREMIS BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS CURS ESCOLAR 2022/2023 Període: 20/05/2023 - 14/07/2023
EXP. 01-23 Eleccions Locals i Autonòmiques 28-05-2023 Període: 17/05/2023 - 28/05/2023
Edicte sobre compareixença per a notificacions de constrenyiment Període: 17/05/2023 - 01/06/2023
Acord Ple: declaració festius locals any 2024 Període: 16/05/2023 - 01/01/2025
Extracte acords Ple ordinari celebrat el 10 de maig de 2023 Període: 12/05/2023 - 12/06/2023
ANUNCIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JUCAR O.A., INFORMACIÓN PÚBLICA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL "EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO DE LA PLANA SUR DE VALENCIA" Període: 09/05/2023 - 21/06/2023
Convocatòria Ple ordinari a celebrar el 10 de maig de 2023 (dimecres) Període: 06/05/2023 - 06/06/2023
SG-P07-20220011 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 05/05/2023 - 05/06/2023
SG-P07-20220012 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 05/05/2023 - 05/06/2023
Extracte acords Ple ordinari celebrat el 27 abril de 2023 (dijous) Període: 03/05/2023 - 04/06/2023
Extracte acords Ple extraordinari celebrat el 2 de maig de 2023 (dimarts) Període: 03/05/2023 - 05/06/2023
Convocatòria Ple extraordinari a celebrar el 2 de maig de 2023 (dimarts) Període: 27/04/2023 - 29/05/2023
APROVACIÓ INICIA LORDENANÇA MAQUINES VENDING Període: 22/04/2023 - 15/06/2023
Exposició pública i notificació col·lectiva padró fiscal IBI urbana 2023 Període: 22/04/2023 - 21/07/2023
SG-C05-20220002 Comunicació desperfectes teulada i mur Recinte III Cementeri Cotes Període: 14/04/2023 - 31/05/2023
RESOLUCIÓN PLAN CORRESPONSABLES 2022 Període: 24/01/2023 - 31/12/2023
EXP. 01-22 Sorteig i Exposició candidats a Jurat bienni 2023-2024 Període: 30/12/2022 - 31/12/2024
Acord Ple declaració festius locals any 2023 Període: 28/05/2022 - 01/01/2024
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/05/2021
Comparexeinces 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Consells Sectorials 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Edictes 1
Exposició pública i notificació col·lectiva padró fiscal IBI urbana 2023 Període: 22/04/2023 - 21/07/2023
Ordenances 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Règim Econmico 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Urbanisme 2
PROYECTO REPARCELACION FORZOSA PRI COPAL Període: 26/04/2023 - 29/12/2023
16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 16 PGOU - AREA DEL RAVAL Període: 28/01/2022 - 25/12/2023
Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u