Busca el anuncio ...

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ORIGINAL

Anuncis 19/19

ANUNCI RESULTAT PRIMER EXAMEN I DATA REVISIO I OBERTURA DE CODIS DE PLAÇA OFICIAL CONDUCTOR/TRACTORISTA Període: 15/06/2024 - 18/06/2024
BEQUES DE TRANSPORT Període: 10/06/2024 - 20/06/2024
BEQUES ESTUDIANTS ESTIU:" L AJUNTAMENT ET BECA 2024" Període: 08/06/2024 - 16/06/2024
ANNUNCI DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE MASALET SOBRE CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Període: 07/06/2024 - 26/06/2024
Convocatòria cobertura interina una plaça oficial de serveis múltiples Període: 04/06/2024 - 03/07/2024
Extracte acords Ple ordinari celebrat el 29 de maig de 2024 (dimecres) Període: 31/05/2024 - 01/07/2024
Convocatòria cobertura interina una plaça oficial de serveis múltiples Període: 29/05/2024 - 01/07/2024
06. Convocatòria Ple ordinari a celebrar el 29 de maig de 2024 (dimecres) Període: 24/05/2024 - 24/06/2024
Convocatòria cobertura interina una plaça oficial de serveis múltiples Període: 23/05/2024 - 24/06/2024
SG-P07-20230012 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 22/05/2024 - 24/06/2024
Aprovació provisional modificació ordenança núm. 3.8 (instal·lació punts privats de carrega vehicles elèctrics) Període: 21/05/2024 - 02/07/2024
Convocatòria per a la cobertura una plaça de tècnic sòcio laboral Període: 18/05/2024 - 18/06/2024
Extracte acords Ple Extraordinari celebrat el 13 de maig de 2024 Període: 17/05/2024 - 17/06/2024
Exposició pública i notificació col·lectiva del padró Impost sobre béns immobles urbanas, exercici 2024 Període: 19/04/2024 - 05/07/2024
RESOLUCIO PLA CORRESPONSABLES 2023. Període: 30/01/2024 - 31/12/2024
Nomenament membres corporatius Junta Local de Seguretat Període: 12/08/2023 - 11/08/2024
Acord Ple: declaració festius locals any 2024 Període: 16/05/2023 - 01/01/2025
EXP. 01-22 Sorteig i Exposició candidats a Jurat bienni 2023-2024 Període: 30/12/2022 - 31/12/2024
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/05/2021

Comparexeinces 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Consells Sectorials 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Edictes 5/5

(WEB) Instància general - TEU Període: 12/06/2024 - 27/06/2024
Aprovació provisional modificació ordenança núm. 3.8 (instal·lació punts privats de carrega vehicles elèctrics) Període: 21/05/2024 - 02/07/2024
Notificació per Edicte en BOE núm 118 de 15/05/2024 en procediments de vehicles abandonats Període: 16/05/2024 - 17/06/2024
Aprovació inicial modificació ordenança núm 4.1.8 (nous preus públics piscina estiu) Període: 01/05/2024 - 17/06/2024
Exposició pública i notificació col·lectiva del padró Impost sobre béns immobles urbanas, exercici 2024 Període: 19/04/2024 - 05/07/2024

Ordenances 3/3

ORDENANÇA DE PARCS INFANTILS Període: 04/06/2024 - 27/06/2024
ORDENANÇA IMPLANTACIO CARREGADORS ELECTRICS EN COMERÇOS Període: 23/05/2024 - 28/06/2024
Aprovació inicial modificació ordenança 4.1.8 reguladora preus publics (apartat piscina estiu) Període: 04/05/2024 - 17/06/2024

Règim Econmico 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció

Urbanisme 0/0

AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u