Tauler d'anuncis

Ajuntament d'Algemesi

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

TAULER D'ANUNCIS

Anuncis 21
Extractes acords Ple celebrat el dia 30 de juny de 2022 Període: 05/07/2022 - 5/8/2022
T AVALEM ALUMNES FORESTAL Període: 01/07/2022 - 8/7/2022
T AVALEM ALUMNES JARDINERIA Període: 01/07/2022 - 8/7/2022
CONCESSIO AJUDES MILLORA FACANES POLIGONS INDUSTRIALS 2022 Període: 30/06/2022 - 15/9/2022
Convocatoria i bases de selecció de 3 places agent de policia local.Resum final i proposta de nomenament Període: 29/06/2022 - 26/7/2022
T AVALEM ALUMNES JARDINERIA Període: 28/06/2022 - 9/7/2022
T AVALEM ALUMNES FORESTAL Període: 28/06/2022 - 9/7/2022
Convocatòria Ple ordinari a celebrar el dia 30 de juny (dijous) Període: 28/06/2022 - 28/7/2022
SG-P07-20220005 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 28/06/2022 - 18/7/2022
FOTAE 2021 SOL·LICITUDS ALUMNES FORESTAL Període: 23/06/2022 - 8/7/2022
FOTAE 2021 SOL·LICITUDS ALUMNES AUX JARDINERIA Període: 23/06/2022 - 8/7/2022
MODIFICACIÓ ORDENANÇA TRÀNSIT Període: 22/06/2022 - 13/7/2022
PROPOSTA NOVA ORDENANÇA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL PER PART HOSTALERIA I RESTAURACIÓ Període: 22/06/2022 - 13/7/2022
AGENCIA TRIBUTARIA (cens estatat i provincial IAE 2022) Període: 22/06/2022 - 21/11/2022
Acord Ple declaració festius locals any 2023 Període: 28/05/2022 - 1/1/2024
PREMIS BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS Període: 12/05/2022 - 31/7/2022
Edicte aprovació padró impost béns immobles urbans, exercici 2022 i periode de cobrança en voluntària Període: 20/04/2022 - 5/7/2022
Acord Ple declaració festius locals any 2022 Període: 01/10/2021 - 1/1/2023
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/5/2021
EXP. 01-20 LEY JURADO Exposició Llista definitiva Canditats a Jurat del 2021 al 2022 Període: 30/12/2020 - 31/12/2022
LLISTA DEFINITIVA 2021-2022 CANDIDATS A JURATS Període: 01/01/2021 - 31/12/2022
Comparexeinces 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Consells Sectorials 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Edictes 1
AGENCIA TRIBUTARIA (cens estatal i provincial IAE 2022) Període: 21/06/2022 - 21/11/2022
Ordenances 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Règim Econmico 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Urbanisme 1
16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 16 PGOU - AREA DEL RAVAL Període: 28/01/2022 - 25/12/2023
Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u