Tauler d'anuncis

Ajuntament d'Algemesi

Aquest Tauler d'Edictes i Anuncis DIGITAL substitueix o complementa el Tauler fins ara ubicat a la Casa Consistorial i en aquest pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'Edictes i d'Anuncis de l'Ajuntament, tant si són del propi Ajuntament, com si són remesos per altres organismes públics.

TAULER D'ANUNCIS

Anuncis 20
Preavis Eleccions Sindicals Personal Funcionari 2023 Període: 31/01/2023 - 6/2/2023
SG-P07-20220012 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 31/01/2023 - 20/2/2023
procés de selecció 1 plaça tècnic superior de biblioteca Període: 27/01/2023 - 8/2/2023
Convocatòria Ple Ordinari a celebrar el 31de gener de 2023 (dimarts) Període: 27/01/2023 - 27/2/2023
RESOLUCIÓN PLAN CORRESPONSABLES 2022 Període: 24/01/2023 - 31/12/2023
01. Convocatòria Ple Ordinari a celebrar el 26 de gener de 2023 (dijous) Període: 24/01/2023 - 24/2/2023
EDICTE COMPAREIXENÇA DEUTORS PROCEDIMENT CONTRENYIMENT Període: 21/01/2023 - 5/2/2023
LLICENCIA AMBIENTAL ACTIVITAT TALLER DE CALDERERIA EN EL CARRER PESCADORS, 10 Període: 18/01/2023 - 14/2/2023
Anunci de notificació de 10/01/2023 en procediments de gestió tributaria i recaptació en voluntaria Període: 18/01/2023 - 2/2/2023
LLICENCIA AMBIENTA ACTIVITAT IMPRESSIO GRAFICA EN EL CARRER VALLDIGNA, 4 Període: 17/01/2023 - 14/2/2023
SG-P07-20220011 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 13/01/2023 - 2/2/2023
SG-P07-20220007 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 13/01/2023 - 13/2/2023
SG-P07-20220008 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants Període: 13/01/2023 - 13/2/2023
JUSTIFICACIO SUBVENCIO DIPUTACIO 2022 Període: 10/01/2023 - 31/3/2023
REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA Període: 10/01/2023 - 20/2/2023
REGLAMENT CONSTITUCIÓ CONSELL MUNICIPAL INFÀNCIA Període: 10/01/2023 - 20/2/2023
EXP. 01-22 Sorteig i Exposició candidats a Jurat bienni 2023-2024 Període: 30/12/2022 - 31/12/2024
DECRET 104/2022 DE 5 D AGOST AJUDES DIRECTES A EELL PER A SITUACIONS VULNERABLES Període: 14/10/2022 - 10/3/2023
Acord Ple declaració festius locals any 2023 Període: 28/05/2022 - 1/1/2024
ORDENANÇA SERVEIS A AUTOCARAVANES Període: 27/04/2021 - 17/5/2021
Comparexeinces 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Consells Sectorials 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Edictes 1
Notificació per Edicte en BOE núm. 11/2023 en procediments de gestió tributaria Període: 18/01/2023 - 2/2/2023
Ordenances 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Règim Econmico 0
AVÍS! No hi ha publicacions en aquesta secció
Urbanisme 2
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 PGOU - AREA DEL RAVAL Període: 18/01/2023 - 2/3/2023
16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 16 PGOU - AREA DEL RAVAL Període: 28/01/2022 - 25/12/2023
Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u