Accessibilitat


L'objectiu de la Seu Electrònica (https://sede.algemesí.es) de l'Ajuntament d'Algemesí és oferir tràmits accessibles per al ciutadà, de manera que, amb independència de si és o no discapacitat, de la seua edat o de si accedeix a la Web des de tecnologies poc convencionals, puguen navegar per les pàgines sense trobar dificultats d'accés.

Introducció

L'Ajuntament d'Algemesí s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://sede.algemesí.es

Situació de compliment

Aquesta Seu web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1. Càrrega desproporcionada: no aplica.

2. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 19 de desembre de 2018.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi Ajuntament d'Algemesí i mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/). En l'última avaluació efectuada, s'ha obtingut una puntuació mitjana de 9.97 punts.

Última revisió de la declaració: 28 de febrer de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web

  • transmetre altres dificultats d'accés al contingut

  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

  • a través del formulari de contacte que apareix en la primera pàgina o home page de Algemesí.es o trucant al telèfon 962019000.

  Les comunicacions seran tractades pel Departament d'Informàtica i Comunicacions.

  Procediment d'aplicació

  Existeix un procediment de reclamació, d'acord amb el recollit en l'article 13 del RD 1112/2018, que trobarà en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d Algemesí, en l'adreça https://sede.algemesí.org/catalogo-de-servicios/intacc/

  Contingut opcional

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Ajuntament d'Algemesí està d'acord amb les exigències del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

  Així mateix, aquesta Seu incorpora els requisits del Reglament de 2 de desembre de 2016, publicat en el Butlletí oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

  Aquesta Seu ha sigut certificat en l'última versió dels navegadors Microsoft Internet Explorer i Edge, Mozilla Firefox 45, Google Chrome i Safari. La utilització de navegadors diferents o de versions anteriors als citats és possible, si bé, no garanteix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines Web dels proveïdors d'aquesta mena de programes.

  El conjunt de la Seu d'aquest lloc ha sigut auditada per a garantir el compliment del que es preveu en la versió 2.1 del WCAG, prioritat 1 i 2. L'Ajuntament d'Algemesí desitja que l'accessibilitat es mantinga de manera permanent, i que no es perda amb les diferents modificacions que es realitzen al llarg del temps. Amb la finalitat de dur a terme un seguiment del compliment de la normativa d'accessibilitat, cada 3 mesos es realitza una comprovació de l'accessibilitat de nivell AA mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/).

  La unitat responsable de l'accessibilitat web Ajuntament d'Algemesí és el Departament d'Informàtica i comunicacions, designació realitzada mitjançant el Decret 2019/GENDEC-3088