Avís legal


De conformitat amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l'adreça (URL) https://sede.algemesí.es/ se situa en Internet la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible a través de la qual la ciutadania accedeix a la informació, als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l'Ajuntament en l'exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica pot estar subjecte a condicions específiques d'autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l'accés electrònic a través d'Internet de la ciutadania als serveis públics de l'Ajuntament d'Algemesí de manera segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.

L'ús de la informació continguda en Seu Electrònica implica l'acceptació de les següents condicions generals d'ús detallades en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o serveis.

Utilització de la informació continguda en la Seu Electrònica

L'accés a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí, i l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'Ajuntament d'Algemesí no es responsabilitzarà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d'aquest accés o ús de la informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

La informació disponible en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització, quedant autoritzada la seua reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització, quan estiga disponible, dels documents objecte de la reutilització.

Qualitat de la informació

L'Ajuntament d'Algemesí desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los al més prompte possible.

L'Ajuntament d'Algemesí es reserva el dret a fer canvis en la seua Seu Electrònica sense previ avís, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny, amb l'objectiu de millorar el servei oferit a través d'Internet.

Disponibilitat de la informació

L'Ajuntament d'Algemesí no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat dels seus servidors. Els servidors podran ser desconnectats avisant amb anterioritat de les interrupcions programades. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible, de servei en la Seu electrònica.

L'Ajuntament d'Algemesí no es responsabilitza de cap mal o perjudici patit per l'usuari que es derive de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

Política de privacitat

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí utilitza cookies (arxius d'informació que es guarden en l'ordinador de l'usuari) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web.

Les cookies utilitzades tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'usen per a recollir informació de caràcter personal.

Google Analytics:

La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí utilitza Google Analytics, un servei prestat per Google, Inc., que permet analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web, amb objecte exclusivament estadístic.

A aquest efecte, Google Analytics utilitza cookies. La informació que genera la cookie per a elaborar la informació estadística serà directament transmesa i arxivada per Google. Per a garantir l'anonimat, Google convertirà la seua informació en anònima truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s'usa per a localitzar o recaptar informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recaptada per Google Analytics a tercers quan estiga legalment obligat a això. Conformement a les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la seua adreça IP a cap altra dada conservada per Google.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta web, serà la llei espanyola.