Segells utilitzats


L'Ajuntament d'Algemesí autentica la seua actuació administrativa automatitzada a través de segells electrònics vinculats als seus òrgans administratius. A continuació es relaciona la llista actualitzada d'aquests sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur.

Relació de Segells Electrònics Utilitzats

Segell electrònic de la Secretaria General d'aquesta organització:Òrgan titular del segell: Secretaria General.

Característiques tècniques generals del sistema de signatura i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, Generalitat Valenciana.

Responsable: Alcalde-President.

Servei de validació per a la verificació del certificat. S'estableixen dos mètodes de validació:OCSP, mitjançant l'adreça http://ocspape.cert.fnmt.es/ocspape/ocspresponder

CRL, llesta de revocació de certificats, disponible en l'adreça http://www.cert.fnmt.es/crlsacap/crl41.crl

Responsable Administratiu de les tramitacions efectuades:Secretària o Secretari General d'aquesta organització en l'instant de l'aplicació del segell.

Segell electrònic:Òrgan titular del segell: Ajuntament d'Algemesí

Responsable: Alcalde-President de l'Ajuntament d'Algemesí

Característiques tècniques generals del sistema de signatura i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, Generalitat Valenciana, segons la Declaració e Pràctiques de Certificats de l'Administració Pública Espanyola.

Servei de validació per a la verificació del certificat. S'estableixen dos mètodes de validació:OCSP, mitjançant l'adreça http://ocspape.cert.fnmt.es/ocspape/ocspresponder

CRL, llesta de revocació de certificats, disponible en l'adreça http://www.cert.fnmt.es/crlsacap/crl41.crl