Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de devolució fiança o cancel·lació d'aval

El Departament de Tresoreria, amb l'informe previ i favorable del departament pertinent tornarà la fiança prèviament depositada o a la cancel.larà els avals, sempre que es complisquen les condicions següents: -Haver dipositat prèviament la garantia definitiva -Haver presentat l'obra, serveis o subministrament dins el termini. -Haver transcorregut el termini de garantia, i estar lliure de qualsevol responsabilitat.
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u