Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'admissió en educació infantil, primària i secundària

Sol·licitud de lloc escolar per a l’alumnat nou vingut per a Infantil, Primària i Secundària. (de 3 a 16 anys)

Sol·licitud de lloc escolar per a l’alumnat nou vingut per a Infantil, Primària i Secundària. (de 3 a 16 anys)

 

Qui Ho Pot Sol·licitar?

El pare, mare o tutor de les xiquetes i xiquets nouvinguts i empadronats al municipi.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot el curs. Principalment des de la finalització del procés ordinàri de matriculació fins al començament del nou període ordinàri de matriculació.

Documentació a presentar

  1. DNI, NIE o Passaport del pare/mare/tutor.
  2. Llibre de família o partida de naixement de l'alumne.
  3. SIP, DNI, NIE o Passaport de l'alumne.
  4. Tutela judicial, si és el cas.

Sol·licituds

La sol·licitud d’admissió també es podrà fer presencialment omplint el full de sol·licitud (descarregar formulari) i es registrarà en el departament del DIAL.

Legislació aplicable

- Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març , regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat:

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2016/04/15/40/

- ORDRE 14/2022, de 24 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació,Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària,Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/25/pdf/2022_2550.pdf

- Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021.

https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2020/12/30/3

- RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023.

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u