Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'alta al registre de vehicles de mobilitat personal

Sol·licitud d'alta al registre de vehicles de mobilitat personal

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Tota persona que residisca habitualment al municipi, propietaria d’un vehicle de mobilitat personal (VMP).

 

Requisits

Ser persona major d’edat. En el cas de VMP pertanyents a menors d’edat, la inscripció es realitzarà a nom dels seus progenitors o els seus representants legals.

 

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

 

Documentació a presentar

  • Còpia del DNI del titular del vehicle.
  • Còpia de la factura de compra del vehicle o contracte de compra-venda (vehicles de segona mà).
  • Còpia del document o declaració de conformitat amb les característiques tècniques del vehicle.

 

Documentació que cal adjuntar en cas de tramitar la sol·licitud a través d'un representant

  • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica, que haurà de descarregar i emplenar ABANS D'INICIAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC.  (Descarregar formulari)
  • Fotocòpia DNI de qui la sol·licita.

 

Taxes

Gratuït

 

Legislació aplicable

- Modificació de l’ordenança reguladora de trànsit consistent en la inclusió d’una nova regulació de la mobilitat amb bicicleta, patinets i vehicles de mobilitat personal (títol VII articles 64 a 91), acord de ple de l’ajuntament d’Algemesí de data 29 de juliol de 2021.

 

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u