Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'exhumació i reinhumació

Sol·licitud d'exhumació i reinhumació

Qui Ho Pot Sol·licitar?

El familiar de la persona difunta titular o hereu de la concessió de la sepultura.

 

Requisits

Haver transcorregut 5 anys o més des de la data de la defunció.

 

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l’any excepte del 21 de juny fins al 30 de setembre.

 

Documentació a presentar

  • Certificat literal de defunció de la persona que es vol traslladar.

 

Documentació que cal adjuntar en cas de tramitar la sol·licitud a través d'un representant

  • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica, que haurà de descarregar i emplenar ABANS D'INICIAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC.  (Descarregar formulari)
  • Fotocòpia DNI de qui la sol·licita.

 

Taxes

Taxes d’acord amb la vigent ordenança fiscal.

 

Legislació aplicable

- Ordenança de cementeris municipals (BOP 120 del 22-05-2006).

- Ordenança fiscal núm. 3.3, reguladora de la taxa de cementeri municipal (BOP 191, de 02-10-2015), modificada el 21-12-2015 (BOP 243) i el 15-05-2017 (BOP 91).

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u