Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Premi de pintura "Ciutat d'Algemesí"

Premi de pintura "Ciutat d'Algemesí"
TRÀMIT: XXVIII PREMI DE PINTURA  CIUTAT D’ALGEMESÍ 
 
Nom: XXVIII Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí»
 
Termini: Del 3 d’octubre fins al 4 de novembre de 2022
 
Descripció: Convocatòria XXVIII Premi de Pintura«Ciutat d’Algemesí»
 
Necessita accedir a la seu: Si, cal accedir a la seu amb certificat digital o PIN 24 h.
 
Necessita firma el tràmit: Si, cal firmar la sol·licitud . Per això, necessitarà un certificat digital vàlid per a realitzar el tràmit.
 
Si el sol·licitant no disposa de firma electrònica, la sol·licitud podrà presentar-la, en el seu nom, una altra persona que sí que dispose d’aquesta; en aquest cas, caldrà signar el document de poder de representació habilitat en el mateix tràmit i adjuntar còpia del DNI.
 
Informació: Serà condició indispensable que les obres presentades siguen úniques i originals i que no hagen sigut premiades amb dotació econòmica en cap altre concurs. El tema i la tècnica seran totalment lliures i no s’hi admetran treballs protegits amb vidres o realitzats amb materials el transport i la manipulació dels quals presenten un risc per a la integritat de l’obra.
 
Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres, les mesures de les quals no seran inferiors a 100 cm ni superiors a 200 cm per cada costat. Les obres no han d’anar signades.
       
L’obra premiada passarà a ser propietat exclusiva de l’Ajuntament d’Algemesí, el qual, com a propietari, podrà reproduir-la sempre que ho considere necessari en qualsevol tipus de suport o tècnica (fotografia, litografia, gravat, etc.).
 
Les obres es presentaran amb una resolució mínima  de 3 megapíxels i la grandària màxima de l’arxiu de 5MB i en format .jpg. S’hi indicaran les dades de l’obra i de l’autor (de l’autor: nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon; de l’obra: títol, any, tècnica i mesures).
 
Analitzades les obres enviades en aquest format, el jurat realitzarà una primera selecció de 30 obres i convocarà els seleccionats perquè en realitzen l’enviament físic. El jurat no sabrà els noms dels participants fins haver emés el seu veredicte definitiu.
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (obligatòriament)
 
- Obra en format JPG
Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u