Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de participació en els Premis de Batxillerat i Cicles Formatius

Sol·licitud de participació en els Premis de Batxillerat i Cicles Formatius

Per a la realització d'aquest tràmit l'alumne necessita disposar de certificat digital.

En cas contrari pot atorgar poder de representació perquè es puga actuar en el seu nom en la realització d'aquest tràmit de la següent manera:

a) Abans de començar haurà de descarregar i completar el següent formulari:    Poder de representació

b) Una vegada complimentat, inicie el tràmit, seguisca les indicacions i adjunte el formulari, junt la resta de documentació que cal adjuntar, en el pas 2.

 

I. Beneficiaris:

Podrà presentar-se a aquest premi l’alumnat empadronat a Algemesí en data 31 de desembre de 2020 i que cursa els estudis de 2n de Batxillerat o 2n de Cicle Formatiu en algun centre escolar d’Algemesí.

 

II. Modalitats:

S’estableixen dues modalitats:

BATXILLERAT:

Per poder participar en aquesta convocatòria, caldrà que la nota d’accés a les titulacions universitàries –NAT, nota d’accés a la Universitat (NAU) incrementada amb les qualificacions de la fase específica– siga igual o superior a 12.

CICLES FORMATIUS:

Per poder participar en aquesta convocatòria, caldrà que la nota mitjana del Cicle Formatiu siga igual o superior a 8,50.

 

III. Premis:

S’atorgaran un màxim de 10 premis; 5 premis, per a l’alumnat de Batxillerat, i 5 premis, per a l’alumnat de Cicles Formatius. El premi consistirà en un ordinador portàtil per a cada un dels premiats i un diploma acreditatiu per a tots els seleccionats.

 

IV. Sol·licituds:

La sol·licitud de participació i la presentació de la documentació pertinent es farà obligatòriament a través de la seu electrònica de l’ajuntament d’Algemesí (sede.algemesi.es), a l’apartat EDUCACIÓ de la secció de Tràmits en línia.

 

V. Documentació que cal adjuntar:

En tot cas:

  1. Certificat de qualificacions.

Si és el cas:

  1. Certificat de la PAU  (Opció Batxillerat).
  2. Full de representació i còpia del DNI de l’interessat (Si tramita la sol·licitud a través d'un representant).

 

Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u