Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitud per la qual un interessat demana que s’emeta un Certificat en el qual s’indica la compatibilitat d’una activitat amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals.

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana (art. 22).

És un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Dades relatives a l'emplaçament, referència cadastral i fotografia de la façana del local.
  • Descripció de local segons escriptura de propietat o nota simple del Registre de la Propietat. 
  • Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb les seues característiques principals.
  • Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
  • Breu descripció de les obres que requereix.
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u