Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de reversió dels drets funeraris

Sol·licitud de reversió dels drets funeraris

Qui Ho Pot Sol·licitar?

El titular de la concessió o hereu.

 

Requisits

Ser titular de la concessió d’un nínxol buit.

 

Quan sol·licitar-ho

Obligatòriament en les concessions adjudicades a partir del 22-05-2006, només és buide el nínxol per haver traslladat a la persona difunta a altra sepultura.

En qualsevol moment, en la resta de concessions anteriors a eixa data.

 

Documentació a presentar

  • Testament hereus (en cas que el titular de la concessió siga difunt/a).

 

Documentació que cal adjuntar en cas de tramitar la sol·licitud a través d'un representant

  • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica, que haurà de descarregar i emplenar ABANS D'INICIAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC.  (Descarregar formulari)
  • Fotocòpia DNI de qui la sol·licita.

 

Manteniment de Tercers

Si és la primera vegada que realitza un tràmit que implique que vaja a ser creditor de l'Ajuntament d'Algemesí, o si ja ha sigut perceptor en alguna altra ocasió però desitja canviar el número de compte on rebre el pagament, paral·lelament a este tràmit s'ha de realitzar la tramitació del MANTENIMENT DE TERCERS, on figurarà el compte bancari del titular, accedint des de la pàgina principal o des de la secció de Proveïdors del Tràmits en línia.

 

Legislació aplicable

- Ordenança de cementeris municipals (BOP 120 del 22-05-2006).

- Ordenança fiscal núm. 3.3, reguladora de la taxa de cementeri municipal (BOP 191, de 02-10-2015), modificada el 21-12-2015 (BOP 243) i el 15-05-2017 (BOP 91).

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u