Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Certificat de Compatibilitat Urbanística

Certificat de Compatibilitat Urbanística

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana (art. 22).

És un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Dades relatives a l'emplaçament (referència cadastral i fotografia de la façana del local).
  • Descripció de local segons escriptura de propietat o Registre de la Propietat. 
  • Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb les seues característiques principals.
  • Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
  • Breu descripció de les obres que requereix.
Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u