Benvingut a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí


Desde este espai volem fer un pas més i convertir el nostre Ajuntament en un lloc accessible per als ciutadans i que cobrisca les necessitats d'estos a l'hora de relacionar-se amb l'Administració Local. Per a això s'ha creat la Seu Electrònica, facilitant a les persones l'exercici dels drets i el compliment dels seus deures, eliminant les barreres que limiten l'accés a la informació relativa a l'ens municipal i proporcionant una via ràpida per a realitzar determinats tràmits des d'on tu vullgues.[ LLlegir més sobre la Seu electrònica ]


Presentar factures

Instància general

Portal tributari

Premi cientifictècnic

 
Manteniment tercers Factures electròniques Instància general Pagament de tributs Premi cientifictècnic


Aplicación de firma electrónica necesaria. Con la íntención de facilitar el proceso de firma electrónica y que sea compatible con todos los navegadores, se ha integrado la sede electrónica con el componente Autofirma. Es muy conveniente la instalación de este componente para realizar gestiones en la Sede electrónica.

Si disposa d'un certificat digital vàlid, pot utilitzar-lo per accedir a la Seu.


Portal del proveïdor

Informació per a proveïdors

Portal de Transparencia

Acceso al Portal de Transparencia

Pagament de rebuts

Pague els seus rebuts en línia

Factura Electrònica

Presente les seues factures en el format de factura electrònica

Perfil del contractant

Consulte els expedients de contractació


Tràmits + usats

  1. Sol·licitud Certificat Individual d'empadronament

Perfil Contractant Últimes publicacions

  Accedir al Perfil del Contractant  

Els meus tràmits

Accedisca identificant-se a la Seu per a consultar...

Registres d'entrada

Consulte els registres que ha realitzat

Registres d'eixida

Consulte les seues notificacions d'eixida

Notificacions telemàtiques

Accedisca a les seues notificacions telemàtiques

Expedients

Consulte els seus expedients

Dades personals

Consulte les seues dades personals

Portal del proveïdor

Si és proveïdor, consulte l'estat de les seues factures

VALIDAR DOCUMENTS

Introduïsca el codi de seguretat CSV que apareix en el document per a validar-ne l'autenticitat i obtindre'n una còpia.


Pagament de rebuts

Tràmits en línia

Busque per paraula el tràmit que desitja realitzar

Consulte la llista de tràmits que pot realitzar des del .

ACTIVITATS - Compte justificatiu despeses corrents per a ajudes PARÈNTESI  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - mercats ocasionals  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - venda aïllada  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'autorització d'una parada ocasional o de temporada en el mercat dels dissabtes  
ACTIVITATS - Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística  
ACTIVITATS - Sol·licitud de concessió de parada en el mercat dels dissabtes  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual  
ACTIVITATS - Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud quadrimestral  
ACTIVITATS - Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual  
ACTIVITATS - Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - transmissió  
ACTIVITATS - Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes canvi d'ubicació  
ATENCIÓ AL CIUTADÀ - Instància Genèrica  
ATENCIÓ AL CIUTADÀ - Poder de representació  
CEMENTERIS - Sol·licitud de reversió de drets funeraris  
CEMENTERIS - Sol·licitud d'exhumació i reinhumació  
CULTURA I OCI - Sol·licitud d'us d'espais per a activitats  
EDUCACIÓ - Autorització per a demanar dades tributàries a l'AEAT  
PADRÓ MUNICIPAL - Alta en el padró d'habitants  
PADRÓ MUNICIPAL - Alta per naixement en el padró d'habitants  
PADRÓ MUNICIPAL - Autorització persona inscrita en domicili  
PADRÓ MUNICIPAL - Autorització persona propietària de la vivenda  
PADRÓ MUNICIPAL - Baixa padró d'habitants  
PADRÓ MUNICIPAL - Canvi de domicili al padró d'habitants  
PADRÓ MUNICIPAL - Declaració responsable amb resolució judicial  
PADRÓ MUNICIPAL - Declaració responsable sense resolució judicial  
PADRÓ MUNICIPAL - Modificació dades personals en el padró d'habitants  
POLICIA - Sol·licitud d'autorització d'ús d'arma  
PROVEÏDORS - Manteniment de Tercers  
TRIBUTS - Sol·licitud de modificació d'amplària del pas permanent  
TRIBUTS - Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega  
URBANISME - Sol·licitud de lliència d'obra / instal·lacions / intervenció en edifici o entorn protegit  
Identificar-se en la Seu
Necessita certificat digital
+ información
S'obri una finestra nova
Veure llista completa

Tauler d'anuncis
últimes publicacions

Accedir al tauler d'anuncis
EDICTE COMPAREXENCIA DEUTORS EN PROCEDIMENT APREMI.
Publicació de concessió ajuda de municipi protegit contra la Violència de Gènere
Convocatòria Ple ordinari a celebrar 29 de novembre ( dilluns)

PIN24H

Continuant amb la millora en els procediments destinats a dotar de major accés de la ciutadania a l?administració electrònica, es posa en marxa el servei per a la presentació i tramitació de documentació a través de la Seu Electrònica municipal, sense necessitat que la persona interessada dispose de certificat digital.

ALTA CON CERTIFICADO

REGISTRE TELEMÀTIC 24h365d

Ajuntament d'Algemesi Obert els 365 dies