TABLÓN EDICTAL

SG-P07-20210006 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants

Identificador CFDF0FCC4094964E
Descripcion SG-P07-20210006 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants
Contenido Anunci de notificació de 12 de novembre de 2021 de Ajuntament Algemesi. Exp. 06/21 de Baixes per inscripció indeguda en el Padró Municipal Habitants.
Fecha inicio 13/11/2021 00:00
Fecha fin 15/12/2021 23:59
Valido hasta: 15/12/2021
Tipo publicación AnuncisDocumento

Certificado publicación

Certificado exposicion

Sede Electrónica
Ajuntament d'Algemesi