TABLÓN EDICTAL

SG-P07-20210004 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants

Identificador 4D4458DD6534DB46
Descripcion SG-P07-20210004 Baixes per Inscripció Indeguda del Padró Municipal Habitants
Contenido Anunci de notificació de 12 de novembre de 2021 de Ajuntament Algemesi. Exp. 04/21 de Baixes per inscripció indeguda en el Padró Municipal Habitants.
Fecha inicio 13/11/2021 00:00
Fecha fin 15/12/2021 23:59
Valido hasta: 15/12/2021
Tipo publicación AnuncisDocumento

Certificado publicación

Certificado exposicion

Sede Electrónica
Ajuntament d'Algemesi